Топ Категории

Поръчай лесно

Бърза доставка

Без почивен ден

Финансиране от Евро Проект

ТЕХНОГЛАС БГ ООДосъществява проект BG16RFOP002-2.073-20327по Процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът се изпълнява в гр.София, където се намират седалището и адрес на управление на фирмата и е с обща продължителност от 3 месеца. Общата стойност на проекта е вRead More

X